Третейський суд при Житомирській торгово-промисловій палаті (надалі - ТС при ЖТПП) є самостійним недержавним, незалежним, постійно діючим третейським судом.

ТС при ЖТПП зареєстрований і здійснює свою діяльність згідно із Законом України №1701-IV "Про третейські суди" від 11 травня 2004 року, а також Положенням про Третейський суд при Житомирській торгово-промисловій палаті.

Голова ТС при ЖТПП - Михайлов Андрій Георгійович - президент ЖТПП. 

Компетенція. Відповідно до зазначеного вище Положення та Регламенту до ТС при ЖТПП, за згодою сторін можуть передаватися будь-які спори, що виникають між юридичними та фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин, за винятком тих, що згідно з чинним законодавством України, не можуть розглядатися третейськими судами, утвореними на підставі Закону України "Про третейські суди".

Третейський суд при Житомирській торгово-промисловій палаті розглядає господарські, зовнішньоекономічні та цивільні спори, віднесені до його компетенції відповідними нормативними документами.

Суд обирається у кожному конкретному випадку зі складу запропонованого Житомирською ТПП списку суддів. На розгляд ТС можуть передаватися спори, що виникають між суб'єктами підприємницької діяльності в процесі купівлі-продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами і послугами, перевезення вантажів, торгового представництва та посередництва, здійснення інших видів підприємництва.

Третейський суд є саме тим інструментом, за допомогою якого сторонам вдається швидко, якісно та без великих фінансових витрат вирішувати спірні питання.

Третейський суд, тел.: (0412) 43-19-56